PARA VIAXAR

 

Permite os estudiantes identificarse e obter descontos culturais (museos, pinacotecas, etc.) e ventaxas en transportes e aloxamentos. Sirve fundamentalmente para a obtención de billetes de avión en condicións moi ventaxosos. Poden solicitalo todos os estudiantes que acrediten a sua condición mediante certificado de estar matriculado nun curso académico.

Requisitos e precios:

 • Acreditar personalidade ( DNI o pasaporte).
 • Unha fotografía tamaño carnet.
 • Acreditar condición de estudiante.
 • 6 euros.

Con o carnet entregarase gratuitamente a guía de información con os descontos e servizos en todo o mundo.

XÓVES GO"25 FIYTO

?  Permite obter descontos e ventaxas nos servizos de aloxamento e transporte ofrecidos por as organizacións membros da Federación Internacional de organizacións de Viaxes para Xóves (FIYTO).

?  Poden solicitalos todos os xóves menores de VENTISÉIS ANOS.

Requisitos e prezos:

 • Acreditar personalidade (DNI o pasaporte).
 • Unha fotografía tamaño carnét.
 • 6 euros

Entregarase unha guía informativa de servizos de este carnet.

PROFESORES (TEACHER - ITIC)

?  Carnet creado por a Conferencia Internacional de Viaxes para Estudiantes (International Studen Travel Conference - ISTC) que permite a obtención de prezos especiais en billetes de avión con determinadas compañías aéreas.

?  Poden solicitalo todos os profesores que acrediten su condición mediante certificado do centro.

Requisitos e prezos:

 • Acreditar personalidade (DNI o pasaporte).
 • Acreditar a condición de profesor (certificado, nómica, etc., ¡atención quedamonos con dito documento!).
 • Unha fotografía tamaño carnet.
 • 8 euros.