OUTROS SERVIZOS - 2

* Apoio e acompañamento na xestión e tramitación de axudas , subvencións, prestacións ... ante os diferentes organismos públicos. 
* Rexistro de emigrantes retornados residentes en Ponteareas. 
* Rexistro de estranxeiros residentes en Ponteareas. 
* Accións de difusión do fenómeno migratorio.