OUTROS PROYECTOS

*  Proxectos de acontecementos especiais de impacto europeo nos que participan entre 20 e 100 voluntarios. 
*  Proxectos de curta duración, entre 3 semanas e 6 meses para facilitar a participación de xoves que por as suas especiais características físicas o mentais non poderían facelo en un de larga duración. 
*  Proxectos multilaterais que relacionan o menos a oito organizacións de distintos países.