OBRAS

A unidade de Obras corresponde ós servicios operativos do Concello, sendo a encargada de realizar todo tipo de reparacións e mantemento dos servicios municipais e vías públicas que correspondan ó Concello.