OBRADOIRO DE EMPREGO

B A N D O

D. JOSÉ ANTONIO LANDÍN EIRÍN, ALCALDE DO CONCELLO DE BARRO, FAI SABER:

O Concello de Barro pon en funcionamento o Obradoiro de Emprego "Santiago Apóstol" que contará con tres módulos formativos (Albanelería, Cantería e Carpintería). A data prevista para o inicio do proxecto é o 30 de xuño de 2008 e eterá unha duración de doce meses.

As persoas que estén interesadas en participar no mesmo deberán cumprir os seguintes requisitos:

- Ter 25 anos ou máis anos de idade.
- Estar desempregados/as.
- Estar inscritos/as como demandantes de emprego no Servicio Galego de Colocación.

Para máis información poden dirixirse ás oficinas municipais


Barro a 12 de maio de 2008
O ALCALDE


Ado. José Antonio Landín Eirín

Adxuntos