Muller - 2

- Centros de Orientación Familiar
986 840 924    Pontevedra
986 266 158    Vigo

- Mujeres Maltratadas
902 197 197   Informacion Xeral
913 915 880   Servizo de Información dos Dereitos da Muller
986 866 301   Servizo de Información Sobre Los Dereitos da Muller (Goberno Civil)
900 191 010   Servizo de Orientación e Información Para Mulleres