Mercadiño

Parroquia: Perdecanai (Santa María)
Lugar: San Antoniño
Rúa: Praza do Viño
 
A venda de productos non só se realiza nos lugares habituais, senon tamén nos populares e tradicionais mercadillos, onde se ofertan productos a precios competitivos. Dúas veces ó mes, o
 
primeiro e terceiro domingo en horario de 9:00 a 15:00 horas, na Praza do Viño,  establécense nu­merosos postos ambulantes adicados á venta de artigos e productos agrícolas (procedentes das parro­quias próximas) moi variados, tanto pola súa calidade como polo seu precio.