MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS

foto acc cangrallo e valinhas

DATOS XERAIS

 

Denominación

MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS

Nº  Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO)

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

1.332,51 €

Fianza definitiva:

 

 5% do prezo de adxudicación.

Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

44.417,00 €

Importe do IVE:

9.327,57 €

Orzamento con IVE:

53.744,57 €

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra.

Data publicación no Perfil:

19-05-2016

Data publicación no BOP:

18-05-2016

Data límite presentación de proposicións:

13-06-2016

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro Santo Antoniño 11 – Perdecanai         36194 BARRO (Pontevedra)              Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres        De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas particulares.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

 

Data:

16-06-2016

Hora:

12:00 H.

Lugar:

Casa do Concello de Barro  

Santo Antoniño 11 – Perdecanai        

36194 BARRO (Pontevedra)             

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

30-06-2016

Importe sin IVE:

27.600,00

Importe do IVE:

5.796,00

Importe adxudicación def. IVE incl.:

33.396,00

Adxudicatario definitivo:

OBRAS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES FONTERFRIA SLU

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

DOCUMENTACION MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS

 

PROXECTO

Galería