LICITACIÓN PAQUETE DE SEGUROS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS

 

Denominación

LICITACIÓN  PÓLIZAS DE SEGURO DO CONCELLO DE BARRO

Nº  Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

2% do prezo de licitación (466,00 €)

Fianza definitiva

 5 % do  importe de adxudicación correspondente os dous anos da duración do Contrato

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

23.300,00 €/mes

Importe do IVE:

 

Orzamento con IVE:

23.300,00 €/mes

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

08-02-2013

Data publicación no BOP:

15-02-2013 (núm. 33).

Data límite presentación de proposicións:

02-03-2013.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 8 – Perdecanai    /     36194 BARRO (Pontevedra)              Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres        De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

14-03-2013.

Data:

25-03-2013

Hora:

13:00

Lugar:

Salón de Actos da Casa Consistorial de Barro.

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

 

Adxudicatario definitivo:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

.