Instituto Nacional da Seguridade Social

Oficinas Provinciais
986 805 800   Pontevedra
091                 Vigo
986 572 064   A Estrada
986 780 085   Lalin
986 640 000   Ponteareas
986 603 625   Tui
986 501 902   Vilagarcia de Arousa
981 540 814   Oficina de Coordinacion de Trasplantes En a Coruña
913 142 406   Organizacion Nacional de Trasplantes