III Certame de Textos Teatrais Monteluna

Entidade: Universidad de Huelva
Web: http://pcultural.blogspirit.com
Requisitos: Poderán participar en este concurso autores de calquer Estado de la Unión Europea e do Espazo Económico Europeo e Iberoamericana, legalmente establecidos en España. Cada autor poderá presentar un máximo de 3 textos en castelán, os cales deberán reunir os seguinte requisitos:

a) Ser orixinais, inéditos, non estreados e que non foran premiados en cálqueira outro concurso.

b) A súa duración será a normal de una representación.

Dotación: Un Primeiro premio de 1500 euros e publicación da obra, así como un accésit de 600 euros e publicación de la obra
Prazo: 25/04/2008