GUÍA PARA FAMILIAS SOBRE CONDUTAS ADICTIVAS. Día Internacional das Familias.

guia conductas aditivas

GUÍA PARA FAMILIAS SOBRE CONDUTAS ADICTIVAS elaborada e editada dentro do Proxecto de prevención. Nesta guia poderedes atopar información sobre:

Por que algunhas persoas consomen drogas?
Tipos de consumo de drogas
Información sobre o alcol para as túas crianzas
Información sobre o tabaco para as túas crianzas
Información sobre as drogas ilegais para as túas crianzas
Como falar sobre drogas coas crianzas?
Que facer se sospeito que a miña filla ou fillo abusa do alcol?
Que facer se sospeito que o meu fillo ou filla consome drogas ilegais?
Que facer en caso de urxencia?
Decálogo do uso seguro é responsable das TIC
Que debo saber sobre as drogas?
Recursos de prevención e intervención das condutas adictivas