GRANXAS ESCOLAS

Estas escolas "campestres" pretenden acercalo mundo rural ó urbano. Os nenos urbáns rara vez viron un animal de granxa salvo na televisión: abonar o solo, seleccionar as semillas, coidar os animais e ordeñar as vacas, son algunhas das actividades que realizan os nenos que pasan o verán en unha granxa escola.