Flora

O transcurso do Rio Barosa ofrece unha amplia biodiversidade medioambiental cun bosque típico de ribeira, con ameneiros, salgueiros, freixos, loureiros, carballos, etc. Arbustos como o rusco, o sabugueiro, a xesta, o espiño, etc. Herbas como o bordolobo, a consolda, a estruga, a primula, ademáis dunha rica diversidade de musgos, algas e fentos, dignos de observar dado o grado de humidade deste biotopo.