Exámenes libres de inglés e francés pola UNED

Data:16 de xuño de 2012.
Matricula: do 10 de abril ao 30 de abril de 2012
Idiomas e niveis: Inglés B1 e Francés B1
Prezo:
Xeral: 100 €
Estudante UNED: 75 €

CENTROS DE EXAME
-Pontevedra

Exámen:
Dúas probas, unha oral e unha escrita.

Mais información pinchando no link da UNED.
Proba escrita:
A proba escrita terá lugar o 16 de xuño. Consta de tres partes.
1.- 15 preguntas de uso da lingua (gramática, vocabulario).
2.- Dous textos con 15 preguntas (en total) de comprensión.
3.- Dous exercicios de expresión escrita.

Proba oral:
A proba oral realizarase a través da aplicación informática E-Oral do 7 de maio ao 7 de xuño de 2012.