Evolución da poboación dende 1900 a 2005

Ano 1900, 5.603 habitantes
Ano 1930, 6.956 habitantes
Ano 1950, 9.290 habitantes
Ano 1981, 12.628 habitantes
Ano 1991, 3.633 habitantes
Ano 1992, 3.649 habitantes
Ano 2000, 3.538 habitantes
Ano 2001, 3.470 habitantes
Ano 2002, 3.444 habitantes
Ano 2003, 3.418 habitantes
Ano 2004, 3.380 habitantes
Ano 2005, 3.408 habitantes

Galería