Estradas

900 123 505   Centro de Información da DXT
986 851 597   Xefatura Provincial de Trafico