Establecemento con descontos con carné xove

Queres ser un establecemento adherido ó carné xove?

Este formulario é para aquelas entidades que queiran colaborar co programa ofrecendo vantaxes ou beneficios especiais aos posuidores do carné.
Só tes que enviar este formulario  por duplicado asinado e selado ao seguinte enderezo:

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 3º andar
15781 Santiago de Compostela

Mais información OMIX Barro:986714806