Escolas de tempo libre en Pontevedra

SCOLA DE TEMPO LIBRE "MISTURA"
Rúa Justo Martínez 15, 3º. 36680- A Estrada (Pontevedra)
Tlf: 986 57 26 70
Responsable: Noa López
email: misturatempolibre@yahoo.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "DAJALCA"
Apdo. de Correos 456. 36080 Pontevedra
Tlf: 629 83 49 33
Responsable: Jose Carlos Otero López
email: mailto:escolatldajalca@hotmail.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "MEU LAR"
Avda. de Rebullón 21. Puxeiros 36416 Mos - Pontevedra
Tlf: 986 48 77 92 / 986 48 60 33
Responsable: Carlos Solla Varela
email: mailto:colegiolar@colegiolar.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASPALLÁS"
c/ Altamira 7, 2º dcha. 36002 - Pontevedra
Tlf: 986 86 58 84
Responsable: Begoña Paz
email: etlpaspallas@mundo-r.com

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "RIAS BAJAS"
Pza. Méndez Núñez, 1. 36002 - Pontevedra
Tlf: 986 85 02 51
Responsable: Mª Luisa Donega

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "FERVENZA"
c/ Camiño Costa da Gaiteira 1. 36317 - Vigo
Tlf: 606 32 16 36
Responsable: Iván Fernández Alfonso
email: fervenza@arrakis.es

ESCOLA DE TEMPO LIBRE "PASATEMPOS"
Avenida Alcalde Portanet 5, baixo. 36210 - Vigo
Tlf/fax: 986 24 23 13 - 685 84 77 41
Responsable: Jose Manuel Pérez
email: mailto:viaxespasatempos@pasatempos.com