ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS

Prazo: 15/07/2011

A circular 6/2011 establece os prazos e condicións de matrícula para o curso 2011-2012. O proceso de matrícula realizarase en liña pero a formalización da mesma deberá facerse na secretaría das escolas ou seccións correspondentes.

Todo o alumnado de novo acceso deberá facer presinscrición no enlace  https://www.eoidigital.com/preinsxunta. O prazo de inscrición abrirase o 27 de xuño e variará segundo os cursos.

A matrícula deberá cumplimentarse no enlace : https://www.informaticacentros.com/xunta do 27 de xuño ao 15 de xullo para o alumnado oficial apto na convocatoria de xuño. O resto de alumnado matricularase en distintos prazos en setembro dependendo se é novo ou antigo alumno.

Información sobre prazos e condicións de matrícula e preisncrición

Información sobre taxas