EMPREGO

Desemprego, axudas. Información sobre ofertas de emprego, Iniciativas emprendedoras para a creación de autoemprego, Bolsa de traballadores.

AXUDAS ECONÓMICAS A EMIGRANTES E INMIGRANTES

Asistenciais por ancianidade. Para retornados que emigraron no periodo 36-42. Para casos de extrema necesidade. Axudas non contempladas por outros organismos.