DNI e Pasaporte

986 852 408   Pontevedra
986 817 236   Vigo
986 880 300   Marin
986 658 156   Salvaterra de Miño
986 600 221   Tui
986 511 800   Vilagarcia de Arousa