CURSOS DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA GALEGA NIVEL MEDIO

Prazo: 20/09/2011
Nestes cursos pódese inscribir calquera persoa maior de 16 anos coa certificación do curso básico de linguaxe administrativa galega, de perfeccionamento da lingua galega
ou CELGA 4. Con todo, daráselles preferencia aos empregados das administracións públicas da Galiza.

Máis información na OMIX de Barro ou en http://www.eoidepontevedra.org ou por teléfono: 986 833 018