Cursos Aquelando 3

A Deputación de Pontevedra, a través do proxecto Aquelando 3, cofinanciado nun 80% polo Fondo Social Europeo, vai iniciar varios cursos.

 As persoas participantes poderán percibir unha bolsa pola súa asistencia á formación.

Requisitos:

• Desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego de Galicia
• Estar empadroadas nalgún concello de provincia (agás Vigo e Pontevedra, por ter estes concellos proxectos propios)

Máis información e inscricións: 986 804 100 ext. 41252 ou a través de aquelando@depo.es