CURSOS ACTIVATE(Diputación Pontevedra) EN BARRO. - 2

O curso activate da Deputación de Pontevedra que se vai a realizar no concello de Barro é: Deseño, planificación e desenvolvementode actividades de lecer e tempo libre.

PRAZO DE INSCRICIÓN: 27 DE SETEMBRO DE 2013.

NA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL DE BARRO.

Poderán participar todos os mozos de 16 a 35 anos (ambosos dous incluídos), residentes en calquera concello da provincia de Pontevedra de menos de 50.000 habitantes que se adhira ó programa.

Tamén poderán cursar a súa solicitudedentro do prazo establecido aquelas persoas que non cumpran o requisito de idade, pasando a formar parte da relaciónde agarda que será utilizada no caso de que houbese prazas vacantes

Duración de 40 horas.

Horarios: a determinar.

Mais información: http://www.depo.es/activate-2013 ou na OMIX de Barro. 986714806.