Curso: Informática Iniciación - 2

Acción Formativa: Informática (Iniciación)
Data inicio: 10/09/2011
Data finalización: 12/11/2011
Días de impartición: 10, 17, 24 de Setembro e 1 ,8, 15, 29 de Outubro  5, 12 de Novembro 2011
Horario: Sábados de 10:30 a 13:30

Obxectivo
Dotar ás persoas participantes dos coñecementos necesarios para ser capaces de obter e procesar información nun ordenador, utilizando as funcións básicas das aplicacións informáticas de oficina e dos servizos de Internet, tanto nas actividades laborais como na vida cotiá.

Contidos
Módulo 1: Introdución á informática. Tipos de ordenadores
Módulo 2: Software. Linguaxe de programación. Sistema operativo.
Organización do disco duro. Carpetas. Aplicacións de Windows.
Imprimir baixo Windows. Paquetes integrados Office.
Módulo 3: Hardware. CPU. Periféricos. Unidades de almacenamento.
Módulo 4: Traballo en redes. Internet e correo electrónico.
Uso do navegador.

Deputación Provincial de Pontevedra, en colaboración co Concello de Barro convoca para o ano 2011 dentro do Programa Activate un curso formativo de Informática: iniciación

Poderán participar todos os mozos e mozas de 16 a 35 anos, ambos inclusive, preferentemente os que se atopan en situación de desemprego.
Realizarase durante os meses de setembro e outubro, os sábados pola mañá.
Terán una duración de 30 horas.
Inscrición e información na OMIX do Concello de Barro (DNI, Tarxeta demandante de emprego, solicitude cuberta, volante de empadroamento)
O curso desenvolverase dentro do Concello de Barro.

CURSO:Informática: iniciación
PRAZO DE INSCRIPCIÓN 12 XULLO 2011

Mais información na OMIX 986714806
Horario: luns, martes, xoves e sábado de 9:00 a 14:00 e os mércores e venres de 16:00 a 21:00.
A partir de xullo o horario será tódolos días pola mañá de 9:00 a 14:00 h.