CURSO DE REPOSTERÍA

PRAZAS: 25 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POLOS SOLICITANTES:

·        TARXETA DE DEMANDANTE DE EMPREGO 

·         VOLANTE DE EMPADROAMENTO

·       DNI

.       INSTANCIA DE SOLICITUD CUBERTA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL DE BARRO.

Horario: luns, mércores,venres e sábado de 9:00 a 14:00 h

             martes e xoves de 16:00 a 21:00 horas.

Galería