Curso de orientación

"O seguinte paso": luns día luns 26 de marzo ás 16:00 da tarde, na Biblioteca do IES de Barro.

Acceso a tódolos interesados.

Trataremos os seguintes temas:

- Bacharelato

- Bacharelato para adultos

- Ciclos formativos

- Outras ensinanzas (Arte dramática, Idiomas,Artes plásticas, etc.)

- Outros estudios, Carnés Profesional, Escolas Obradoiro, Garda civil, Militar, Policía nacional, etc.

"Busco traballo": mécores día 28 de marzo ás 16:00, na Biblioteca pública do Concello de Barro.

Acceso a tódolos interesados.

Trataremos os seguintes temas:

- Cursos de formación:

FIP

FSE

- Como facer: Un Curríulum Vitae, Carta de presentación

- Creación de empresas

- A empresa Pública: (grupos de postos de traballo)