Curso de Condución Segura. DATAS: - Circuíto da Madanela, Forcarei (Pontevedra): 21 e 22 de abril; 2

DATAS:
-Circuíto da Madanela, Forcarei (Pontevedra): 21 e 22 de abril; 28 e 29 de abril de 2012.
-Circuíto da Pastoriza, A Pastoriza (Lugo): 5 e 6 de maio; 12 e 13 de maio de 2012.


- A actividade organizarase para 64 alumnos cada fin de semana en catro quendas As quendas serán de 09:00 a 14.00 horas e de 13:30 a 18:30 horas.
- Cada quenda consta dun curso formativo de 5 horas: 1 hora de carácter teórico e 4 horas de contido práctico.

Inscrición: 68 euros.  51 euros con Carné Xove.

Requisitos:
Mozos e mozas con idades comprendidas entre os 18 e 35 anos que estean en posesión do carné de conducir B.
Reserva de praza dende o 26 de marzo de 2012, a través do formulario na web de xuventude.

Máis información:
para o circuíto da Madanela: 986 81 77 81
para o circuito da Pastoriza: 982 29 42 24