COOPERACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

* A través de campañas de sensibilización co obxecto de xerar valores ó respecto, confianza e solidariedade. 
* Erradicar conflictos e actividades xenófobas ou racistas. 
* Fomentar aptitudes positivas en tódolos ámbitos da sociedade ponteareana. 
* Apoio a asociacións de emigrantes e inmigrantes.