Contrato de aluguer de muiños destinados a bar e almacen en Barosa

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS PARA TOMAR PARTE NA LICITACIÓN REMATA O 12 DE ABRIL DE 2011