CONTRATO DE ALUGUER DE MUIÑO DE VALERIO E EDIFICACIÓNS ANEXAS

DATOS XERAIS

 

Denominación

CONTRATO DE ALUGUER DE MUIÑO DE VALERIO E EDIFICACIÓNS ANEXAS DESTINADOS Á ACTIVIDADE DE RESTAURACIÓN NA RÍA DE BAROSA.

Nº  Expediente:

 

Natureza:

POXA

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

250,00 €.

Fianza definitiva

2.000,00 €.

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento :

Mínimo 250,00 € mensuais ou 3.000,00 euros/ano máis I.V.E.

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Inserción no BOP de Pontevedra

Data publicación no Perfil:

30-01-2017

Data publicación no BOP:

30-01-2017 (núm. 20).

Data límite presentación de proposicións:

27-02-2017.

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro / Santo Antoniño 11 – Perdecanai    /     36194 BARRO (Pontevedra)  

Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres       

De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas.

Anexo elementos.

Anucio publicado no BOPPO núm. 20 do 30 de xaneiro de 2017.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

 

Data:

02/03/2017

Hora:

13:00

Lugar:

Salón de Actos da Casa Consistorial de Barro.

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación provisional:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

 

Adxudicatario provisonal:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita:

 

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

 

Adxudicatario definitivo:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita: