Concello de Redondela

986 400 300 OFICINAS XERAIS  
986 403 894 FAX OFICINAS XERAIS  
986 402 610 POLICIA LOCAL  
986 403 650 VIAS E OBRAS  
986 402 620 RECADACION  
986 401 561 BIBLIOTECA CASA DE CULTURA  
986 400 586 PISCINA MUNICIPAL  
986 402 664 TECNICO LOCAL DE EMPREGO  
986 402 702 PAVILLON REDONDELA  
986 452 619 PAVILLON CHAPELA  
986 401 002 PROTECCION CIVIL  
986 403 876 CONSERVATORIO  
986 403 876 FAX CONSERVATORIO  
986 402 651 XUVENTUDE  
986 400 091 PARADA TAXIS  
986 400 501 PARADA TAXIS  
986 450 020 CHAPELA PARADA TAXIS  
986 450 085 CHAPELA PARADA TAXIS  
986 402 615 SERVICIOS SOCIAIS  
986 402 608 SERVICIOS SOCIAIS  
986 402 614 SERVICIOS SOCIAIS