Concello de Pontevedra

Casa do Concello
Praza de España, s/n
Tel. 986 804 300

Bombeiros
Paseo de Domingo Fontán, s/n
Tel. 986 872 005 / 986 833 293 / 080

Policía local
Rúa de Alexandre Bóveda, s/n
Tel. 986 833 080 / 092

Área de Urbanismo e Arquitectura
Rúa dos Churruchaos, 2
Tel. 986 804 320

Axencia de Desenvolvemento Local
Rúa de Santa Clara, 4
Tel. 986 848 552

Centro de Iniciativas Sociocomunitarias A Fábrica
Rúa de Sor Lucía
Tel. 986 851 489

Centro de Información e Asesoramento para a Muller
Chalé de Fontoira
Rúa de Xofre de Tenorio, 1
Tel. 986 864 825

Mercado de abastos
Rúa da Serra, s/n
Tel. 986 851 804 / 986 862 187

Oficina de Contratación
Rúa dos Churruchaos, 2
Tel. 986 804 329

Oficina Municipal de Información Xuvenil
Casa do Concello
Praza de España, s/n
Tel. 986 804 336

Plan Urban
Rúa do Arcebispo Malvar, 1
Tel. 986 845 550

Recadación Executiva de Multas
Rúa do Arcebispo Malvar, 7
Tel. 986 864 228

Departamento de Lingua Galega
Chalé de Fontoira
Praza do Campo do Boi, s/n
Tel. 986 863 157

Teatro Principal
Rúa de Paio Gómez Chariño, 6
Tel. 986 851 932

Unidade de Benestar Social
Chalé de Fontoira
Rúa de Xofre de Tenorio, 1
Tel. 986 850 398

Unidade de Cultura e Educación
Chalé de Fontoira
Praza do Campo do Boi, s/n
Tel. 986 850 943 / 986 896 528

Unidade de Drogodependencias e Unidade de Día
Praza de Valentín García Escudero
Tel. 986 858 609

Unidade de Servizos Compartidos (Padrón municipal)
Rúa de Xofre de Tenorio, 1
Tel. 986 851 459

Xestión Tributaria
Rúa do Arcebispo Malvar, 1
Tel. 986 804 305

Brigada de fontanería
Nave taller (Campañó)
Tel. 986 872 006

Brigada de obras
Nave taller (Campañó)
Tel. 986 872 571

Brigada de xardíns
Nave taller (Campañó)
Tel. 986 872 007

Brigada de electricidade
Nave taller (Campañó)
Tel. 986 872 224

Cemiterio municipal de San Amaro
Tel. 986 855 259

Matadoiro (Alba)
Tel. 986 871 731

Parque Móbil
Tel. 986 871 016


Organismos autónomos

Instituto Municipal dos Deportes
Rúa de Xoán Manuel Pintos, s/n
Tel. 986 872 012 / 986 872 013

Organismo Autónomo Local Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra
Pazo da Cultura
Rúa de Alexandre Bóveda, s/n
Tel. 986 833 061

Oficinas non municipais

Auga: Aquagest
Rúa de Xofre de Tenorio, 5
Tel. 986 863 335

Limpeza viaria: Enxeñería Urbana
Rúa de Andrés Muruais, 8, 5º
Tel. 986 850 225