Concello de Ponteareas

986 640 001 CENTRAL XARDINS DA XIRALDA, S/N  
986 640 000 CENTRAL XARDINS DA XIRALDA, S/N  
986 640 051 CENTRAL XARDINS DA XIRALDA, S/N  
986 640 050 POLICIA LOCAL  
618 705 626 POLICIA LOCAL  
986 661 675 AUDITORIO DEPARTAMENTO CULTURA  
618 705 642 AULA DA NATUREZA  
986 660 765 BIBLIOTECA MUSEO  
618 705 640 BOMBEIROS E PROTECCION CIVIL  
986 640 314 CAMPO FUTBOL  
618 705 630 CANCEIRA MUNICIPAL  
986 654 305 CASTELO DO SOBROSO  
986 661 050 CENTRO DESENVOLVEMENTO LOCAL  
986 661 674 CENTRO MULTIUSOS  
986 644 100 CENTRO MUNICIPAL ATENCION A DISCAPACITADOS  
986 654 305 CENTRO RECUPERACION CULTURA POPULAR  
986 661 000 CENTRO SAUDE  
986 641 048 CENTRO SAUDE  
986 640 350 CENTRO XESTION RESIDUOS  
986 641 616 CONSERVATORIO  
986 641 451 ESTACION AUTOBUSES  
986 661 197 GARDERIA  
986 644 120 INCENDIOS FORESTAIS  
986 640 027 INEM  
986 642 529 LABORAL  
986 661 753 LUDOTECA MUNICIPAL  
986 661 429 OFICINA TURISMO  
986 640 007 ORAL  
986 661 008 PAVILLON E PISCINA  
986 644 041 RADIO - TV  
986 644 747 RADIO - TV  
986 641 745 RESIDENCIA 3ª IDADE  
986 640 822 REXISTRO PROPIEDADE  
986 644 658 SERVIZO AUGAS  
986 641 747 SERVIZOS SOCIAIS  
986 642 245 VIAS E OBRAS  
986 644 796 XULGADOS  
986 644 795 XULGADOS  
986 660 647 FAX