Concello de Oia

986 362 125 Pr. Calvo Sotelo, s/n
36794 - CHAVELLA - OIA -
PONTEVEDRA

986 362 268 Pr. Calvo Sotelo, s/n
36794 - CHAVELLA - OIA -
PONTEVEDRA