Concello de Meaño

986 747 102 Covas, 20
36968 - AS
COVAS - MEAÑO - PONTEVEDRA

986 747 388 Covas, 4
36968 - AS
COVAS - MEAÑO - PONTEVEDRA

986 747 585 Covas, 20
36968 - AS
COVAS - MEAÑO - PONTEVEDRA

986 748 806 Covas, 20
36968 - AS
COVAS - MEAÑO - PONTEVEDRA

986 748 916 Covas, s/n
36968 - AS
COVAS - MEAÑO - PONTEVEDRA