Concello de Cerdedo

986 753 006 PR. DO CONCELLO, 1  
986 753 054 OFICINAS:  
986 753 201 FAX: