Concello de Cambados

986 520 008 Av. Coruña, 9
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 520 786 Pr. Concello, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 521 146 Lugar Sineiro, s/n
36633 - O
SINEIRO - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 524 092 Pr. Concello, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 524 866 Pr. Concello, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 524 950 Av. Galicia, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 526 119 Av. Pastora, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 542 162 Ourense, 8
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 542 308 Av. Coruña, 9
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA

986 543 200 Lugar Bouza, s/n
36639 - A
BOUZA - CAMBADOS - PONTEVEDRA

Pr. Concello, 1
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA
986 520 943  
986 526 107  

Av. Galicia, s/n
36630 - CAMBADOS - PONTEVEDRA
986 524 150  
986 520 376