¿COMO SE INICIA UN PROXECTO? - 2

*  Unha organización que desexa acoller a un voluntario presenta unha manifestación de interese a través do departamento de Xuventude da sua Comunidade Autónoma, á Axencia Nacional e esta á Comisión Europea. Unha vez aprobada por a Comisión ,se inclue na base de datos de ofertas, accesible vía Internet e as Axencias Nacionais. 
*  Un voluntario e unha organización de envío, contactan a través de esta base de datos, o ben porque xa existe una relación previa, con a organización de acollida. 
*  Tanto a organización de acollida como a de envío e o voluntario implicado, presentan unha solicitude de financiación nos seus respectivos países. A selección en este caso realizarase nas Axencias Nacionaiss correspondentes.

O calendario da presentación de estas solicitudes en a Comunidade Autónoma :

Se o proxecto comenza entre:

A solicitude presentarase antes do:

  1 de maio e 30 de septembro

  1 de febreiro

  1 de xulio e o 30 de novembro

  1 de abril

  1 de septembro e o 31 de xaneiro

  1 de xunio

  1 de decembro e 30 de abril

  1 de septembro

  1 de febrerio e 30 de xunio

  1 de novembro