COMO MOVERSE EN TREN

Cada vez é máis fácil moverse por pouco diñeiro. Os prezos baixan, as distancias fanse curtas e ábrese o abanico de ofertas para o viaxeiro de presuposto axustado.
Se estás pensando en sair de España a pasar uns días, Europa é a mellor opción: está preto, conta con excelentes infraestructuras e é segura. Se queres visitar varios puntos do continente, viaxar en tren e autobús é a opción máis favorable, mentras que o viaxe en avión está reservado para o trotamundos que desexa explorar só un destino en concreto, tanto no Vello Continente como fora del.
Non existe outro continente no que viaxar en tren sexa tan doado coma en Europa. Salvo que te dirixas as áreas máis rurais e apartadas, este medio de transporte permite ter a libertade de movementos que todo trotamundos necesita para sentirse dono da sua propia aventura.
As extensas redes de líneas férreas permiten chegar de maneira cómoda e rápida o lugar que dexese, sen ter que planear o itinerario con demasiada antelación, xa que sempre hai un tren disposto a sair na dirección axeitada. Asimesmo, non resulta caro se se viaxa cun billete global. A tarifa estándar para un traxecto entre dúas capitais distantes entre sí é bastante elevado, pero se se dispón de tempo é posible adquirir un pase económico válido para desprazarse libremente por un país ou unha rexión de Europa durante un tempo determinado. A compañía alemana Die Bahn ofrece todos os horarios de trens de Europa . na sua páxina web. É escelente para planificar o viaxe dende casa : www.reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en

INTER RAIL

Trátase dun pase con o que viaxar en segunda clase ó largo e ancho da red de ferrocarrís de prácticamente tódolos países do continente. Hai distintas modalidades de InterRail e cada unha ten un precio diferente. O primero factor que influe no coste é a idade do viaxeiro.
Asta fai pouco tempo, esta oferta estaba reservada únicamente a menores de 26 anos, pero afortunadamente xa non hai que preocuparse por elo porque, ademáis do billete para menores de 26 anos, existe un para maiores de 26 anos e outro para nenos menores de 12 anos. O segundo factor refierese as rexións polas que desexase viaxar. Os países e compañías participantes están distribuidas en oito zonas xeográficas, entre as que podese elexir según conveña. O último elemento que condiciona a tarifa é o tempo de validez do billete.

Pode obterse con 60 días de antelación a data de utilización e só optan a el as persoas domiciliadas en Europa, Marruecos, Argelia o Túnez. Trátase dun billete físicamente similar a calquer outro de largo percorrido e está á venta nas estacións principais de calquera cidade. No momento da compra é necesario acreditar a identidade e data de nacemento mediante a presentación do DNI, pasaporte o certificado de residencia válido por máis de seis meses en un dos países participantes na oferta InterRail. A pesar de que podese adquirir a totalidade das zonas, no é válido para viaxar en o país de residencia.

Pero tense dereito a unha reducción do 50% dende a estación de orixen ata a fronteira do país onde se comprara o pase. Tamén pódese disfrutar de esta reducción a volta, sempre e cando se realice dentro do prazo de vixencia do billete. É decir, se vives en Sevilla, tendrás que pagar a mitade do viaxe ata a fronteira de Marruecos, Portugal o Francia antes de poder facer uso do InterRail sen restriccións.

Antes de subir a calquer tren é aconsellable consultar na taquilla de información da estación si hai que pagar suplemento ou reserva. En xeral, non tendrás que soltar nada por ningunha das duas cousas, pero hai algúns trens (TGV, Thalys, Eurostar, ICE...) nos que sempre pagase sobrecargo. Trata de fixarte en estas cousas, porque se non acabarás gastando todo o teu diñeiro en suplementos.

Por último, para anular o InterRail e recuperar íntegramente a cantidade abonada no momento da adquisición, deberás presentar o billete antes do comenzo da sua validez. Polo contrario, se reclamas despois do primeiro día de viaxe perderás o diñeiro abonado, excepto no caso de enfermidade grave o forza maior, nese caso reintegrarase únicamente a parte proporcional dos días non utilizados. Por certo, se o perdes o te o roban non te darán un novo e perderás o tu diñeiro. 

        Prezos e Validez do Interrail
 
                   Validez    IR -26 años   IR 26 años   IR -12 años
1 Zona         12 días     182 euros     266 euros       133 euros
1 Zona         22 días    219  euros     318 euros       159 euros
2 Zonas       30 días     285 euros     402 euros       201 euros
3 Zonas       30 días     329 euros     468 euros       234 euros
Global         30 días     389 euros      552 euros      276 eurosRENFEINTER RAIL

É a web oficial de RENFE. Información sobre zonas, prezos, días, condicións. Todo o que necesitas saber para comprar o InterRail que máis se axuste a túa viaxe.

INTER-RAIL

En inter-rail.org poderás encontrar todo o que necesitas: foros, chats, albergues xuvenis, prezos, guías de cidades, consellos, mapas, trenes, horarios, ferrys, cadernos de viaxe, itinerarios, festivais, mercadillo, preguntas habituais, e moito máis.

WEB OFICIAL INTER RAIL

Páxina web oficial de Inter Rail. Merece a pena visitar o apartado adicado á planificación do viaxe, xa que contén información xeral sobre todos os países de Europa. Só está disponible en inglés.

EURODOMINO

Trátase dun pase de tren que ofrecen 28 redes europeas para moverse libremente por calquera dos países participantes durante 3, 4, 5, 6, 7 u 8 días dentro de un periodo de un mes. Asimesmo, o comprador verase favorecido con un desconto do 25% no traslado ata a fronteira do país elexido para o seu viaxe e do 50% do prezo dos pasaxes con determinadas compañías de transbordadores.

www.renfe.es/viajes/eurodomino.htm
Amplía esta información na páxina web oficial de RENFE .

BIJ

O Billet International de Jeuneusse BIJ (Billete Joven Internacional) pode ser adquirido por xoves que teñan entre 12 e 26 anos o día de inicio do viaxe e permite desplazarse en segunda clase en traxectos internacionais de ida o ida e volta. É nominativo e o seu gran interese radica no prezo, un 20-35% máis barato que a tarifa estándar . Ademáis, o pasaxeiro pode realizar todas as paradas que desexe en o camiño, sempre que non se excedan os dous meses de validez do billete.O itinerario que seguirase establece en o momento da compra e é inamovible.

O único que hai que ter en conta á hora de moverse con o BIJ é que non é válido en algun dos trens máis modernos do continente (Thalys, Eurostar) e que en outros esixe o pago de suplementos, o que evitarase preguntando na taquilla da estación antes de tomar o tren. Estos descontos aplicanse en: Alemania, Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda del Norte, Italia, Luxemburgo, Marruecos, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia, Suiza e Turquía.

Para xestionar un BIJ hai que dirixirse a axencias de viaxes que teñan o sistema informático apropiado para tramitar billetes de ferrocarril. RENFE non os despacha nas suas oficinas, pero en o número de teléfono de información o viaxeiro 902 24 02 02 facilita o prezo do recorrido que se lles solicite.