COMO CHEGAR

Comunicacións:

N-550: A Coruña - Pontevedra
C-531: Pontevedra - Vilagarcía de Arousa.
Via Rápida do Salnés
Autopista A9
Estación de FF.CC. Coruña Pontevedra
Aeroporto de Santiago a 48 Km.
Aeroporto de Vigo a 43 Km.
 
Distancias:

Caldas de Reis:.........8 Km.
Cambados :............17 Km.
Cuntis:...................16 Km.
O Grove ( A Toxa):...36 Km.
Padrón:...................25 Km.
Pontevedra:.............12 Km.
Santiago:................45 Km.
Sanxenxo:..............21 Km.
Vigo: .....................46 Km.
Vilagarcía: ............. 14 Km.