Cofradías Pescadores

092     Pontevedra
986 373 411     Vigo
986 301 596     Cangas
986 881 467     Marin
986 313 904     Moaña
986 733 333     O Grove
986 400 056     Redondela
986 690 044     Sanxenxo
986 502 953     Vilagarcia de Arousa
986 554 400     Vilanova de Arousa
981 560 699     Confederacion de Empresarios de Galicia
986 430 600     Inspeccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social