CHARLAS DA DGT

A DGT realizará no Concello de Barro unha campaña especifica dirixida a peóns, consistente en charlas informativas e na distribución de chalecos reflectantes.