CARACTERÍSTICAS DOS PROXECTOS

* Deben de contribuir o desenrolo de proxectos locais mediante actividades non lucrativas nos campos do social, medioambiental ou cultural. 
* Ofrecer o voluntario unha experiencia de educación non formal e porlle en contacto con outras culturas e outros idiomas para que experimente novas ideas e proxectos en unha xociedade multicultural. 
* Non sustituir ou suplantar un posto de traballo, nin desenrolar unha actividade lucrativa nin recibir un salario. 
* Realízanse nun tempo limitado (máximo 12 meses).