Bolsas para novos especialistas no campo do xornalismo

Prazo: 19/09/ 2011
Duración: 10 a 12 meses, sin posibilidad de renovación.
Titulación:superior obtido entre xaneiro de 2005 e xuño de 2011.
Excelente coñecemento do idioma inglés -falado e escrito-, demostrable mediante o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) cunha puntuación mínima de 105 na Internet-based Test; ou 620 no Paper-based Test.
Aqueles solicitantes cun título universitario que non sexa o de xornalismo deberán acreditar experiencia profesional nun medio informativo.
Mais información:www.fulbright.es/