BASES Mercar en Barro ten un lote de premios 2020 2021

Imaxe Polo Nadal comercio local

BASES

Campaña de dinamización da hostalaría e do comercio local: POLO NADAL COMERCIO LOCAL: MERCAR EN BARRO TEN UN LOTE DE PREMIOS

O Concello de Barro organiza a presente campaña co obxectivo de estimular o consumo no comercio local de Barro neste Nadal tan atípico, marcado pola situación sanitaria provocada pola COVID – 19, cuxas consecuencias están a ser especialmente lesivas para o pequeno comercio e a hostalaría. 

Segundo. -  PARTICIPANTES

Poderán participar todos aqueles establecementos (comercios e hostalaría) situados no termo municipal de Barro e que realicen venta directa ao público.

Os establecementos que participen na campaña estarán identificados cun cartel que indique a súa participación na mesma. Esta identificación, que lles será entregada desde o Concello ao formalizar a solicitude, deberá estar colocada nun lugar ben visible do negocio.

Terceiro - CRITERIOS, PRAZOS E INSCRICIÓNS

A inscrición na campaña é gratuíta e para participar é preciso entregar a solicitude (ANEXO I) debidamente cumprimentada, a través da Sede Electrónica ou o rexistro presencial do Concello de Barro. Excepcionalmente pola situación actual provocada polo COVID-19, poderán enviarse ao correo electrónico: omix@barro.es.

As solicitudes e as presentes bases poderán descargarse na páxina web do concello ou recollerse na OMIX de Barro (Santo Antoniño Perdecanai nº12 36194, Barro-Pontevedra) en horario de atención ao público: luns, mércores, venres e sábados de 9 h a 14 h e martes e xoves de 16 h a 21 h. Os teléfonos de información son os seguintes: 986 714 806 / 690 722 812.

Prazos:

  • Entrega de solicitudes: as solicitudes, debidamente cumprimentadas, presentaranse no rexistro do Concello de Barro, a través da sede electrónica ou a través do enderezo electrónico omix@barro.es. Debido á situación producida polo COVID-19, priorizarase a presentación por medios electrónicos. A data límite de entrega será o 26 de novembro de 2020 (inclusive)
  • A campaña comezará o 10 decembro de 2020 e rematará o 6 xaneiro de 2021
  • O sorteo realizarase en cada establecemento participante entre os días 7 e 9 de xaneiro de 2021

Criterios de participación:

A cada local entregaráselle un lote formado por produtos locais e galegos que se sortearán en cada establecemento.

A cada participante entregaráselle material de promoción: folletos informativos, unha urna e papeletas para que os clientes as poidan depositar no local onde realizan a consumición ou compra.

-Os establecementos recollerán na OMIX máis papeletas, se as precisaran debido ao seu volume de ventas

-Os establecementos entregarán unha papeleta para o sorteo do lote, cunha consumición mínima de 5€

Serán os propios establecementos os encargados de:

-Repartir as papeletas entre os seus clientes

-Sortear as cestas publicamente entre o 7 e o 9 de xaneiro de 2021 (ambos inclusive)

-Dar publicidade e difusión a través de todos os medios que teñan ao seu alcance (redes sociais, páxinas web etc.) ao sorteo e á entrega da cesta ao premiado/a

-Enviar unha fotografía da entrega da cesta a omix@barro.es

Quinto.  – PREMIOS LOTES

Entregarase un LOTE por local participante. O contido deste lotes estará composto por produtos produtos locais e galegos.

De cada unha das urnas repartidas entre os establecementos participantes seleccionarase unha papeleta, que será a premiada cun lote.

Por seguridade, cada establecemento escollerá unha primeira papeleta premiada e unha segunda de reserva por se non se localiza ao premiado/a nun prazo de 2 días desde a realización do sorteo.

Lotes con cargo á aplicación orzamentaria correspondente á Concellería de Promoción Económica Emprego, dos orzamentos municipais para o exercicio 2021.

Sexto.- PUBLICACIÓN

Estas Bases publicaranse na páxina web (www.barro.gal) e nas redes sociais do Concello de Barro. Para informarse poden chamar aos números: 986 714 806 / 690 722 812

O Concello de Barro resérvase o dereito a realizar os cambios oportunos que poida considerar necesarios para o correcto funcionamento.

 

ANEXO I:

 

PROCEDEMENTO:  INSCRICIÓN

Campaña de dinamización da hostalería local

 “POLO NADAL COMERCIO LOCAL: Mercar en Barro ten un lote de premios”.

ESTRATEXIA PROMOCIONAL DE DINAMIZACIÓN DO COMERCIO LOCAL 2020/2021

Concellería de Promoción Económica, Emprego, Xuventude e Turismo

DOCUMENTO:

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN

- Datos do RESPONSABLE DO ESTABLECEMENTO

NOME E APELIDOS:

 

D. N. I.:

 

ENDEREZO DO ESTABLECEMENTO (rúa, lugar, número...)

 

 

Correo electrónico do responsable:

 

Teléfono:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta inscrición comprométome a participar na  “Campaña de dinamización da hostalería local “POLO NADAL COMERCIO LOCAL: MERCAR EN BARRO TEN UN LOTE DE PREMIOS.” – CONCELLO DE BARRO e a aceptar as bases do mesmo.

 

 

 

 

Barro, ...........de ...................... de 2020

 

Asdo: