BANDOS

Disposición administrativa de policía e bo goberno, cuxo obxecto é atende-las necesidades manifestas entre habitantes en materia de educación, saúde e asistencia social, distribución de alimentos; mercados e rastros; auga e drenaxe e seguridade pública, entre outros. A facultade para elo téñena os concellos.