AXUDAS SECTORES SIT PANDEMICA DE BARRO

axudas sec afec pademia barro

CONVOCATORIA DE AXUDAS A SECTORES AFECTADOS POLA SITUACIÓN PANDÉMICA DO CONCELLO DE BARRO

O obxeto da convocatoria é  paliar en parte a perda de ingresos dos sectores afectados pola crise da COVID-19, como pode ser hostalaría, comercio, ximnasios, ocio, cultura ou similares, sempre que sexan pemes con ata 10 persoas empregadas e autónomos.

O prazo de presentación de solicitude é de 20 días naturais contados a partires da publicación do anuncio no BOPPO (Núm. 149 do05/08/2021). As bases da subvención atópanse colgadas na BDNS co núm. 575406.

Toda a documentación (Bases, anuncio e anexos: solicitude e declaración) pódese consultar e descargar en https://barro.sedelectronica.gal/board/975b37c8-f59b-11de-b600-00237da12c6a/