AXUDAS INDIVIDUALIZADAS PARA O CURSO 2012-2013 PARA ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIAIS:

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 25 de setembro de 2012 inclusive.

1. Axudas directas para o alumnado incluíndo o afectado por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividade) que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas específicas derivadas de minusvalidez ou trastornos graves de conduta.
2. Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de minusvalidez ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
3. Axudas para programas específicos complementarios á educación regulada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.
Podes consultar os requisitos específicos dos beneficiarios de cada tipo de axuda así como os criterios económicos no BOE do día 9 de agosto de 2012.
 

Máis información BOE 9 de agosto 2012.